Granty 2015/2016


1. Škola digitálního věku – MŠMT – partnerství s firmou TEMPO training a consulting – 751 650,-Kč (proškolení celého ped.sboru v ICT dovednostech, nákup 20x notebook)

2. Učíme Český a Anglický jazyk – MŠMT – 372.217,-Kč (studijní pobyt 1 pedagožky v zahraničí – Aj, studijní pobyt skupiny žáků v zahraničí – Aj, nákup nejméně 300 kusů knih do školní knihovny, proškolení pedagogů k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků) – realizace od 1.7.2015 do 31.12.2015

3. Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVPZV v roce 2014 – nákup učebnic Německý jazyk – 11.700,-Kč (prostřednictvím Pardubického kraje)

4. Podpora zabezpečení školy a šk.zařízení – MŠMT – podali jsme, ale nebyli jsme podpořeni

5. Lesy ČR – Mikroskopy – podali jsme, k 31.8.2015 nemáme vyjádření.

6. Nadace Women for Women – obědy pro žákyni za sociálně znevýhodněného prostředí.

7. Výzva č.57 – OPVK – Počáteční vzdělávání – Zvyšování kvality ve vzdělávání – Šablona č.1 – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy – podáno 25.8.2015 – realizace v případě podpoření od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 – 204.112,-Kč


 | Projekt OPVK |